Društvo mladih VOZEL

Mladi v Vipavskem Križu smo ustavovili društvo mladih VOZEL. V njem združujemo mlade iz naše župnije in tudi mlade, ki k nam prihajajo od drugod iz Vipavske doline. Društvo nam pomaga, da lahko uresničujemo aktivnosti, ki jih čutimo mladi. Predsednik je Tomaž Paljk, podpredsednica pa Kristina Vrčon.

Klikni na povezavo in spoznal naše društvo.

Več od društvu na spletni strani: http://drustvo-vozel.com/