Verouk - 3. razred

Kateheza za 21. januar 2021: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-71/Kateheza%20-%203.%20razred%20-%2021.%201.%202021_1977.pdf

Če je kaj potrebno odgovoriti, pošljite odgovore katehistinji Suzani na naslov: suzana74.samec@gmail.com

Veliko blagoslova vam želimo.

Kateheti