Verouk - 3. razred

Na tej povezavi je gradivo za nauk od 19. - 25. oktrobra 2020. Klikni: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-71/Kateneza%20-%2019.%20-%2025.%20oktober%202020_7757.pdf

Če je kaj potrebno odgovoriti, pošljite odgovore katehistinji Suzani na naslov: suzana74.samec@gmail.com

Veliko blagoslova vam želimo.

Kateheti