Verouk - 4. razred

Na tej povezavi je gradivo za nauk od 19. - 25. oktobra. likni: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-72/Greh%2C%20vest%20in%20dobra%20dela%20-%2019.%20-%2025.%20otkober%202020_cfd4.pdf

Odgovore pošljite katehistinji Lei na naslov: leabric3@gmail.com

Kateheti