Verouk - 4. razred

Kateheza za verouk od 18. - 25. januarja 2021: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-72/Najve%C4%8Dja%20zapoved%20-%2017.%20-%2025.%20januar%202021_11a3.pdf

Odgovore pošljite katehistinji Lei na naslov: leabric3@gmail.com

Kateheti