Verouk - 5. razred

Na tej povezavi je gradivo za nauk od 19. - 25. oktobra 2020. Klikni: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-72/Znamenje%20Bo%C5%BEjega%20otro%C5%A1tva%20-%2019.%20-%2025.%20oktober%202020_f56d.pdf

Odgovore pošljite katehistinji Lei na naslov: leabric3@gmail.com

Veliko blagoslova vam želimo.

Kateheti