Verouk - 5. razred

Kateheza za nauk od 18. - 25. januarja 2021: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-73/Znamenje%20Bo%C5%BEje%20ljubezni%20v%20dru%C5%BEini%20-%2018%20.%20-%2025.%20januar%202021_1b02.pdf

Odgovore pošljite katehistinji Lei na naslov: leabric3@gmail.com

Veliko blagoslova vam želimo.

Kateheti