Verouk - 6. razred

Kateheza za 21. januar 2021: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-74/Kateheza%20-%2021.%20januar%202021_2d3d.pdf

Odgovore pošljite katehistinji Suzani na naslov: suzana74.samec@gmail.com

Veliko blagoslova vam želimo.

Kateheti