Verouk - 8. in 9. razred

Gradivo za nauk - 21. januar 2021: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-76/Sveti%20Duh%20(viden%20s%20srcem)_36df.pdf

8. razred - odgovore pošljite Kristini na naslov: kristina.vrcon@gmail.com

9. razred - odgovore pošljite Lei na naslov: leabric3@gmail.com

Veliko blagoslova vam želimo.

Kateheti