Verouk - 8. in 9. razred

Birmanci, to je vaše gradivo za nauk od 19. - 25. oktobra 2020. Klikni na: http://portal.rkc.si/uploads/0245/files/2020-03/vsebina-76/osmabz_36df.docx

8. razred - odgovore pošljite Kristini na naslov: kristina.vrcon@gmail.com

9. razred - odgovore pošljite Lei na naslov: leabric3@gmail.com

Veliko blagoslova vam želimo.

Kateheti