Krst otroka

Dragi starši!
Odločili ste se, da boste dali krstiti svojega otroka. Cela župnijska skupnost Vipavskega Križa se tega veseli in vam želi veliko Božjega blagoslova. S tem ste prevzeli veliko in lepo nalogo, ki vam je kot staršem zaupana.
Naslednja priporočila naj vam pomagajo, da bo sv. krst resnično lep in doživet, da bo praznik naše vere, vaše družine in cele župnijske skupnosti.
Vam in vašim otrokom želimo vse dobro!
 

Za vse informacije v zvezi s krstom vašega otroka se obrnite na br. Vlada Kolenko, tel. 041/611-091 ali na e-pošto: zupnija.vipavski.kriz@rkc.si

 

Splošno o krstu

Otrok je zagledal luč sveta. Za starše je to veliko doživetje. Zahvaljujejo se Bogu in so mu hvaležni za dar življenja. Prosijo ga, naj ga v življenju blagoslavlja in spremlja. Boga prosijo tudi za blagoslov pri njihovi edinstveni vlogi kot starši. Prvi korak v javnost je krst novorojenega otroka. Starši, ki so sami člani Cerkve, prosijo za sprejem njihovega otroka v skupnost kristjanov.
 

Otrokovo ime

Poklical sem te po imenu, moj si. (Iz 43,1)
Starši otroku izberejo ime in so za to tudi odgovorni. Otrok bo s tem imenom moral živeti celo življenje. Pomoč pri odločitvi za ime je lahko neki drugi človek ali pa svetnik, ki ima za otroka poseben pomen. Včasih pa se pri izbiri nadaljuje družinska tradicija. Ime zastopa tisto, kar želijo starši svojemu otroku. Navada je, da kristjani dajemo otrokom krščanska imena. To so imena svetnikov ali izpeljanke teh imen. V naši kulturi je tuje, da bi otrokom dajali imena, ki jih slišimo pri nadaljevankah ali pa prihajajo od drugod.
 

Dolžnosti in formalnosti


Ko ste začeli razmišljati o krstu svojega otroka, se čimprej oglasite pri domačem duhovniku. Tam boste prejeli prijavnico, ki jo boste skupaj z duhovnikom izpolnili. S to prijavnico boste odšli na tečaj za starše. Ta poteka v Vipavi ali Šturjah (3 zaporedne torke ob 20h). V času tečaja se oglasite pri domačem duhovniku in s seboj prinesite:
• Rojstni list otroka
• Vaš krstni in poročni list
• Potrdilo o obisku tečaja za starše
• Potrdilo o sposobnosti za botra (dobite ga v župniji, kjer boter biva)
Ko imate opravljen tečaj, se bomo dogovorili o nadaljnem srečanju, kjer bodo navzoči tudi botri. To je srečanje z duhovnikom, ki bo vašega otroka krstil. Dogovorili se bomo o poteku obreda in si ogledali, kako bo obred potekal v cerkvi.
 

Navodilo glede botrov

Botra izberejo pri krstu starši, pri birmi birmanec in starši. Dušni pastir naj to izbiro pravilno utemelji in pri izbiri pomaga zlasti s pravočasno razlago staršem in birmanem, kdo je lahko boter in kakšno je njegovo poslanstvo. Potrdilo za botra izda župnik župnije v kateri je boter član župnijskega občestva. Potrdilo se izdaja botru osebno in ne po posrednikih. Pri tem priporočamo pastoralni pogovor z botrom o pomenu botrstva.
Merila za izbiro botra naj upoštevajo, da je član katoliške Cerkve in da mu ni bila naložena ali razglašena nobena cerkvena kazen. Izpolniti mora šestnajst let, razen če iz upravičenega razloga župnik ali krstitelj sodi, da lahko dovoli izjemo. Naj ne bo oče ali mati krščenca ali birmanca. Boter je lahko, kdor je že prejel vse tri zakramente uvajanja (krst, birmo in evharistijo), naj bo dovolj zrel, zmožen in voljan opravljati to službo. Naj živi primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel. (prim. ZCP, kan. 874).
Kristjanom, ki živijo v izvenzakonski skupnosti, ali so samo civilno poročeni, ni dovoljeno biti boter. Prav tako ni dovoljeno biti boter tistim kristjanom, ki niso poskrbeli za versko vzgojo svojih otrok z rednim veroukom.
Botri so lahko tisti kristjani, ki so cerkveno poročeni, a so se »ločili od mize in postelje«, pod pogojem, da niso sklenili novega partnerskega ali civilnega razmerja.
Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti, je lahko hkrati s katoliškim botrom samo priča krsta (prim. ZCP, kan. 874 § 2).
Glede botrov je potrebno upoštevati tudi kan. 873 ZCP, ki določa, da ima krščenec botra ali botro. Lahko pa ima tudi botra in botro. Cerkveno pravo zato ne dovoljuje možnosti dveh botrov ali dveh botric. V primeru, da starši ne morejo najti primernega botra ali botre, je dovoljeno podeliti zakrament tudi brez botra.  Tudi v tem primeru velja, da ne moreta biti istočasno boter in priča dva moška ali dve ženski.

Razpored terminov:

V novembru: 8. 11, 15. november in 22. november - v Šturjah ob 19h.

Tukaj si lahko natisnete prijavnico in jo potem sami ustrezno izpolnite. Z njo greste na pripravo za starše, ki je skupna za vse starše za celo vipavsko dekanijo. Na tečaj gredo starši, ki želijo krstiti 1. in 2. otroka.

Po tečaju se oglasite v župnijski pisarni.

 

Klikni za prijavnico - 1. del
 

Klikni za prijavnico - 2. del