Župnijski gospodarski svet

Člani Gospodarskih svetov so:

Vipavski Križ: Mitja Kočevar, Marjan Krašna, Goran Kravos, Matej Štor in Bogdan Vodopivec.
Dobravlje: Dušan Jerkič, Pavel Mermolja, Franko Žgavec in Blaž Vrčon.
Stomaž: Frančišek OBed, Klemen Lozar, Damjan Bole, Kristjan Cizara.
Velike Žablje: Dragotin Štokelj, Zdenko Samec, Tomaž Jejčič.

Škof še dodaja: »Z imenovanjem ste postali člani Župnijskega gospodarskega sveta. Vaša dolžnost je, da župniku, ki v vseh upravnih poslih po določbi prava edini zastopa župnijo in odgovarja, da se premoženje župnije upravlja po določbi kan. 532 in kann. 1281-1288 Zakonika cerkvenega  prava (ZCP), pomagate in svetujete, kot določa kan. 537 ZCP. Vaša služba traja pet let, lahko pa se vam podaljša do preklica, vendar ne nad 70. leto starosti.
Hvala vsem članom ŽPS in GS, ki ste prevzeli službo in predstavljate vernike naše župnije. Verjamem, da bomo lahko skupaj iskali načine, kako še bolj oznajati evangelij in kako služiti vsem ljudem pa tudi kako vzdrževati in upravljati premoženje župnije.

Dobrodošle so pohvale in kritike, pa tudi konstruktivni predlogi, ki jih izrazite vašim predstavnikom v vasi.